Varkku-ryhmä

Kokkotyö säätiön Varkku-ryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat ryhmätoiminnan aikana sairauslomalla tai kuntoutustuella. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla on tarkoitus herättää ja ylläpitää motivaatiota arjen-ja elämänhallinnasta. Ryhmän toimiessa työvalmennussäätiöllä on luontevaa käyttää työvalmennusmenetelmiä sosiaalisen kuntoutuksen tukena. Varkku-ryhmä kiertää talon työpajoja harjoitellen ja kokeillen. Tarkoituksena on löytää nuorelle omia vahvuusalueita, mielenkiinnon kohteita sekä onnistumisen tunnetta kuntoutumisen tueksi. Ryhmämuotoinen toiminta haastaa kehittämään sosiaalisia taitoja sekä yhteisöllisyyttä. Ryhmän ohjaajana toimiva yksilövalmentaja työskentelee ammatillisesti nuoren tuki-ja hoitoverkoston kanssa.

Jokaisen ryhmässä aloittavan nuoren kanssa teemme Varkku-sopimuksen jaksosta sekä tavoitteista. Ryhmään osallistutaan kahtena päivänä viikossa ja päivän kesto on klo. 9.30-13.00. Päiviä voidaan lisätä toiminnan edetessä aina tarpeen mukaan. Omaa haastetta tuovat myös mahdolliset kokeilut työpajoilla missä nuori toimii itsenäisemmin. Varhaisenkuntoutuksen ryhmässä edetään nuoren oman valmiustason mukaisesti.

Tärkeää on ryhmän sisällä vallitseva luottavainen ilmapiiri, minkä ympärille on hyvä lähteä rakentamaan innokkuutta sekä kipinöitä tulevaisuuteen.

Varkun nuorten mielissä mottomme voisi olla:

Kukaan ei ole turha! En ole toivoton tapaus! Minä kuulun tänne!

Anni-Veera Aitolehti
Valmentaja
Varhainen kuntoutus nuorille
naav-irren.nvgbyrugv@kokkotyo.fi
Puh. 050 300 9224